Fondazione Technobeton е нешто како Fondazione Prada, но за перверзни хитови кои одговараат на подиум и валкана дискотека. Фондацијата открива нови таленти во областа на електронската музика и им дава можност да бидат на настани каде што можат да ги свират своите сетови заедно со етаблирани уметници.
Целта на Fondazione Technobeton е да стане самоодржлива децентрализирана мрежа на објекти, уметници и етикети за забави и музичка продукција, намалувајќи ја разликата која постои помеѓу градови, особено меѓу Источна и Западна Европа. Во минатото веќе имало врски помеѓу Bordello a Parigi од Амстердам, Nein Records од Лондон, Feinstoff и
Sisyphos од Берлин, Tell Me и Brut Club од Софија. Зад идејата за фондацијата Технобетон е Иасен Марков (Технобетон) – архитект и музичар кој живее во Бугарија и Германија.

 

Fondazione Technobeton