Back to the top

Добредојдовте

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE SOUNDCLOUD артисти поткасти настани интервјуа шоп

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE SOUNDCLOUD артисти поткасти настани шоп

ТЕРАПИЈА e платформа чија цел е креирање на простор за развој на независна културна и клупска сцена. Македонија отсекогаш имала вибрантна клупска сцена која била на рамниште со сцените во регионот и Европа. Клубовите беа витални места на поврзување, ослободување и задоволства.