декември 29, 2021
С26
Time: 23:59
Клубовите се култура!
Терапија ви ја најавува официјално соработката со #Pirka и продолжување на нивните настани насловени „Клубтура”.
Оваа среда „Kлубтура Tерапија” за прв пат во #Станица26.
Желбата да се поддржат домашните артисти продолжува.