декември 16, 2023 декември 17, 2023
Time: 23:59
Venue: Минус еден
LINEUP:
Elli Acula
Локална поддршка:
DJ Flooder
Ivana Drakshic
Проектот #Терапија е базиран на потребата да се вложува во клупската сцена, да се даде поддршка на домашните DJ артисти, но и да се направи нивно поврзување со Европа и светот.
Влезници за продажба достапни во Кино Карпош и BKW
50 влезници по цена од 400 денари
50 влезници по цена од 500 денари
Влезница на влез во Минус Еден 600 денари
This is an 18+ event
No guestlist